14:25 01/09/2008

15 triệu người có mã số thuế thu nhập cá nhân

Lê Hường

Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ chính thức được thực thi từ ngày 1/1/2009

Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ chính thức được thực thi từ ngày 1/1/2009.

Theo ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, dự kiến, tổng số người có mã số thuế sẽ vào khoảng 15 triệu người.

Trong đó, đông nhất là người làm công ăn lương với khoảng 11 - 11,5 triệu người. Tuy nhiên, hiện có khoảng 3 triệu trường hợp đã có mã số thuế. Cơ quan thuế cần phải rà soát, cấp mới mã số thuế cho khoảng 12 triệu người nữa.

Riêng đối với người phụ thuộc, phải có mã số chứng minh nhân dân. Dự kiến đến khi có cơ sở số liệu tập trung thì những người phụ thuộc sẽ có mã số thuế.