10:46 07/03/2013

15 tỷ phú hàng đầu trong làng công nghệ thế giới

Thanh Hải

Công nghệ luôn là một trong những lĩnh vực sản sinh ra nhiều tỷ phú