09:23 12/10/2011

153 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ tại HSX và HNX

Hà Anh

HSX và HNX công bố danh sách các cổ phiếu không được thực hiện giao dịch ký quỹ

Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách các cổ phiếu không được thực hiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, trên HSX có 56 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ. Đáng chú ý trong đó có BSI; SBS; SSI; Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4); Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA); Quỹ đầu tư tăng trưởng MANULIFE (mã MAFPF1) và Quỹ đầu tư cân bằng PRUDENTIAL (mã PRUBF1).

Trên HNX có 97 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ.  Đáng chú ý là VCG, VSP, IDJ, VND, KLS, BVS, VCG, PVA... cũng có mặt trong danh sách này.

Đây là những cổ phiếu rơi vào 1 trong các trường hợp như: Thời gian niêm yết dưới 6 tháng; Bị rơi vào diện cảnh báo, tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; Chậm công bố báo cáo tài chính; Kết quả kinh doanh lỗ (lỗ trong 6 tháng đầu năm hoặc có lỗ lũy kế đến 30/6/2011).

Theo hướng dẫn về giao dịch ký quỹ của Ủy ban chứng khoán, công ty chứng khoán có nghĩa vụ công bố danh sách chứng khoán mà mình thực hiện giao dịch ký quỹ trên website của mình, các địa điểm kinh doanh và báo cáo Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày giao dịch kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán công bố danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.