18:19 28/09/2007

163 dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài

Ngọc Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010

Trong 9 tháng đầu năm, các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có vốn tăng nhiều nhất có 215 dự án với số vốn tăng thêm trên 1,12 tỷ USD (chiếm 85,3%).
Trong 9 tháng đầu năm, các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có vốn tăng nhiều nhất có 215 dự án với số vốn tăng thêm trên 1,12 tỷ USD (chiếm 85,3%).
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010.

Theo đó, những dự án trong Danh mục này là những dự án quan trọng đã được chấp thuận về chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Danh mục này có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển.

Cụ thể, Danh mục này gồm 163 dự án thuộc 3 lĩnh vực: công nghiệp - xây dựng; nông - lâm nghiệp và thủy sản, và du lịch - dịch vụ.

Trong đó, lĩnh vực thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất hiện này là công nghiệp - xây dựng có 109 dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; khai khoáng và luyện kim; cơ khí chế tạo; công nghiệp điện lực; công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghệ cao và kỹ thuật cao, mới.

Ngành du lịch - dịch vụ có 48 dự án chia cho các nghành: bưu chính - viễn thông, y tế, giáo dục - đào tạo, hạ tầng đô thị, khách sạn, du lịch. Số còn lại, 6 dự án, thuộc ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản.

Tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định thành lập các nhóm công tác gồm đại diện các bộ, ngành và địa phương liên quan để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cụ thể.

Chính phủ cũng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuẩn bị thành lập dự án và trong quá trình triển khai dự án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tài liệu giới thiệu dự án làm cơ sở cho việc vận động đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong danh mục, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2007, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới là 8,29 tỷ USD với 1.045 dự án. Trong đó, đầu tư tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp với số vốn đăng ký 4,17 tỷ USD, chiếm 50,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ, với số vốn đăng ký 3,9 tỷ USD (chiếm 47,6%), số vốn đầu tư đăng ký còn lại thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.