18:00 02/07/2009

189 dự án nhà ở giá thấp đăng ký triển khai

Hạnh Liên

21 địa phương đã đăng ký 189 danh mục dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp giai đoạn 2009-2015

Tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh.
Tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh.
21 địa phương đã đăng ký 189 danh mục dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp giai đoạn 2009-2015, theo tổng hợp nhanh của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở theo Nghị quyết số 18/NQ-CP và các quyết định của Thủ tướng.

Theo đó, 189 dự án có quy mô xây dựng khoảng 7.106.272 m2 sàn với tổng số vốn đầu tư 28.550 tỷ đồng, trong đó huy động từ các doanh nghiệp khoảng: 27.240 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương huy động khoảng 1.310 tỷ đồng. Các dự án trên sẽ cung ứng 166.390 căn hộ cho khoảng 700.000 người.
 
Riêng trong giai đoạn 2009-2010 các địa phương đã đăng ký  150 dự án có quy mô xây dựng khoảng 5.659.740 m2 sàn với tổng số vốn đầu tư 22.738 tỷ đồng, trong đó huy động từ các doanh nghiệp khoảng 21.957 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương huy động khoảng: 781 tỷ đồng;

Các dự án hoàn thành sẽ đưa ra thị trường 152.372 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 640.000 người.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh. Một số địa phương, ngoài việc rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục và kế hoạch triển khai các dự án, đã chủ động triển khai khởi công một số dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị.
 
Cụ thể như: UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Việt Hưng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công chương trình xây dựng 1.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp, UBND Tp.HCM và một số địa phương khác cũng sẽ khởi công đồng loạt trong tháng 6, quý 3 và quý 4/2009 các dự án nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
 
Đối với nhà ở công nhân, trong số 21 địa phương gửi báo cáo, có 19 tỉnh đăng ký danh mục dự án xây dựng nhà ở công nhân với tổng số dự án cho giai đoạn 2009 - 2015 là 110 dự án. Quy mô xây dựng: khoảng 6.039.898 m2 sàn với tổng số vốn đầu tư 25.554 tỷ đồng, trong đó huy động từ các doanh nghiệp khoảng 24.425 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương huy động khoảng 1.129 tỷ đồng đáp ứng cho khoảng 960.264 người.

Đối với nhà ở sinh viên, giai đoạn 2009 - 2010, số dự án đăng ký là 267 dự án với tổng mức đầu t: khoảng 26.045 tỷ đồng. Tổng số vốn đề xuất từ nguồn trái phiếu: khoảng 19.520 tỷ đồng, nhu cầu diện tích đất: khoảng 554 ha với diện tích sàn xây dựng: khoảng 4.931.000 m2  giải quyết chỗ ở cho khoảng 812.000 sinh viên.