09:10 25/09/2007

2 công ty chứng khoán được mở chi nhánh tại Hà Nội

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM vừa được thành lập chi nhánh tại Hà Nội

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM được thành lập chi nhánh tại Hà Nội.

Theo đó, chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đặt tại số 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM đặt tại số 6 Lê Thánh Tông.

Chi nhánh của 2 công ty chứng khoán trên được phép thực hiện các loại hình kinh doanh như: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.