23:05 11/03/2009

2 tháng, LienVietBank thu lãi trên 164 tỷ đồng

M.Đức

Ngày 11/3, Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thông báo đã có trên 164 tỷ đồng lợi nhuận sau 2 tháng đầu năm

Năm 2009, LienVietBank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận là 465 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008.
Năm 2009, LienVietBank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận là 465 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008.
Ngày 11/3, Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thông báo đã có trên 164 tỷ đồng lợi nhuận sau 2 tháng đầu năm.

Cụ thể, theo thông báo, tính đến ngày 28/2/2009, tổng tài sản LienVietBank đạt gần 10.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được trong 2 tháng đầu năm 2009 là trên 164 tỷ đồng.

LienVietBank cũng cho biết, theo kế hoạch sẽ được trình Đại hội Cổ đông tổ chức vào ngày sinh nhật 1 năm sắp tới (28/3/2009), ngân hàng này đề ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 đạt 465 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2008) và dự định tăng vốn điều lệ lên 3.650 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện nay là 3.300 tỷ).

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng giám đốc LienVietBank, cho biết thêm, theo kế hoạch dự thảo trình cổ đông sắp tới, đối tượng tham gia tăng vốn điều lệ sẽ là các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định, cán bộ nhân viên LienVietBank theo danh sách Ban điều hành trình lên và cá nhân, tổ chức, đối tác chiến lược do Hội đồng Quản trị lựa chọn.

Ngoài ra, trong năm 2009, LienVietBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng từ 174% - 200%; tăng trưởng huy động vốn 250% so với năm 2008; bảo đảm thu nhập của người lao động tăng từ 15% - 20% và tiếp tục đưa vào hoạt động chính thức 5 - 7 chi nhánh (bao gồm 1 chi nhánh ngân hàng điện tử) và ít nhất 11 phòng giao dịch, đưa tổng số điểm giao dịch lên con số 28 vào cuối năm 2009.