08:40 05/12/2012

20 khách sạn cao cấp xấu nhất thế giới

Hoài An

Tờ Telegraph của Anh vừa công bố danh sách 20 khách sạn xa xỉ nhưng có hình thù xấu nhất thế giới