13:11 24/10/2019

20 ngành đang "thất thế" tại Mỹ, dẫn đầu gồm cho thuê băng đĩa, báo giấy

Hoài Thu

Lĩnh vực cho thuê băng đĩa tại Mỹ chứng kiến lượng lao động sụt giảm tới 90%

Kể từ đầu thế kỷ 21, đã có rất nhiều thay đổi, trong đó nhiều ngành nghề từng phố biến tại Mỹ vào những năm 2000 giờ đây đang thu hẹp đáng kể. 

Sử dụng dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ năm 2000 và Khảo sát Cộng đồng Mỹ năm 2017, trang Business Insider đưa ra 20 ngành nghề có sự sụt giảm lớn nhất về số lượng lao động tham gia trong ngành tại Mỹ giữa năm 2000 và 2017. Những ngành này chịu ảnh hưởng lớn bởi thương mại toàn cầu và sự trỗi dậy của Internet từ đầu thế kỷ này. 

Đây là những ngày có số lượng lao động ít nhất 100.000 người vào năm 2000, không bao gồm các đơn vị quân đội hay các nhóm công nghiệp đa ngành, mà chỉ tập trung vào các ngành cụ thể thuộc khu vực dân sự.

20. Xuất bản (không gồm báo giấy và phần mềm)

20

Số lượng lao động năm 2000: 397.320 

Số lượng lao động năm 2017: 251.952

Tỷ lệ giảm: 37% 

19. Sản xuất đồ chơi, đồ giải trí và thể thao 

19

Số lượng lao động năm 2000: 141.372

Số lượng lao động năm 2017: 87.828

Tỷ lệ giảm: 38%

18. Bán buôn hàng điện tử

18

Số lượng lao động năm 2000: 389.896

Số lượng lao động năm 2017: 239.178

Tỷ lệ giảm: 39%

17. Bán buôn xăng dầu và sản phẩm xăng dầu 

17

Số lượng lao động năm 2000: 156.080 

Số lượng lao động năm 2017: 94.992 

Tỷ lệ giảm: 39%

18. Nhà mạng viễn thông có dây

16

Số lượng lao động năm 2000: 933.409

Số lượng lao động năm 2017: 564.715

Tỷ lệ giảm: 39%

17. Kinh doanh đồ lưu niệm, quà tặng 

15

Số lượng lao động năm 2000: 256.873

Số lượng lao động năm 2017: 150.708

Tỷ lệ giảm: 41%

16. Rèn kim loại

14

Số lượng lao động năm 2000: 126.024

Số lượng lao động năm 2017: 73.716

Tỷ lệ giảm: 42%

13. Bán lẻ hoa

13

Số lượng lao động năm 2000: 170.668

Số lượng lao động năm 2017: 97.097

Tỷ lệ giảm: 43%

12. Sản xuất máy móc thương mại và công nghiệp dịch vụ

12

Số lượng lao động năm 2000: 155.142

Số lượng lao động năm 2017: 84.420

Tỷ lệ giảm: 46%

11. Sản xuất quần áo may đo

11

Số lượng lao động năm 2000: 374.647

Số lượng lao động năm 2017: 199.462

Tỷ lệ giảm: 47%

10. Sản xuất thiết bị truyền thông, âm thanh và video

10

Số lượng lao động năm 2000: 268.419

Số lượng lao động năm 2017: 135.950

Tỷ lệ giảm: 49%

9. Xưởng vải

9

Số lượng lao động năm 2000: 183.948

Số lượng lao động năm 2017: 92.889

Tỷ lệ giảm: 50%

8. Bán buôn giấy và sản phẩm giấy

8

Số lượng lao động năm 2000: 122.214

Số lượng lao động năm 2017: 60.222

Tỷ lệ giảm: 51%

7. Lò đúc

7

Số lượng lao động năm 2000: 188.189

Số lượng lao động năm 2017: 88.234

Tỷ lệ giảm: 53%

6. Xuất bản báo giấy

6

Số lượng lao động năm 2000: 519.981

Số lượng lao động năm 2017: 208.549

Tỷ lệ giảm: 60%

5. Xưởng dệt may

5

Số lượng lao động năm 2000: 201.094

Số lượng lao động năm 2017: 77.263

Tỷ lệ giảm: 62%

4. Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi

4

Số lượng lao động năm 2000: 425.694

Số lượng lao động năm 2017: 146.624

Tỷ lệ giảm: 66%

3. Sản xuất sản phẩm và phụ tùng hàng không vũ trụ

3

Số lượng lao động năm 2000: 233.559

Số lượng lao động năm 2017: 66.921

Tỷ lệ giảm: 71%

2. Cửa hàng âm nhạc 

2

Số lượng lao động năm 2000: 141.262

Số lượng lao động năm 2017: 39.687

Tỷ lệ giảm: 72%

1. Cho thuê băng đĩa 

1

Số lượng lao động năm 2000: 127.828

Số lượng lao động năm 2017: 12.780

Tỷ lệ giảm: 90%