10:22 04/11/2012

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD

Bảo Vy

Bloomberg cho biết, tổng giá trị tài sản ròng của 20 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của hãng tin tài chính này là 713,4 tỷ USD

Tỷ phú Larry Ellison, CEO hãng phần mềm Oracle - Ảnh: Bloomberg.<br>
Tỷ phú Larry Ellison, CEO hãng phần mềm Oracle - Ảnh: Bloomberg.<br>