10:17 06/01/2009

2009: Khoảng 150 nghìn lao động có thể mất việc làm

Lý Hà

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo năm 2009, có khoảng 150.000 lao động tại nhiều doanh nghiệp bị mất việc làm

Kinh tế khó khăn khiến hoạt động sản xuất đi xuống ở không ít doanh nghiệp, điều này tạo áp lực không nhỏ đối với người lao động trước khả năng mất việc - Ảnh minh họa.
Kinh tế khó khăn khiến hoạt động sản xuất đi xuống ở không ít doanh nghiệp, điều này tạo áp lực không nhỏ đối với người lao động trước khả năng mất việc - Ảnh minh họa.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo năm 2009, có khoảng 150.000 lao động tại nhiều doanh nghiệp bị mất việc làm.

Theo đó, Bộ đang xây dựng chính sách đối với lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm.

Dự kiến, với trường hợp chủ bỏ trốn hoặc phá sản thì phần tài sản còn lại của doanh nghiệp được dùng để trả nợ lương, bảo hiểm, phụ cấp và giải quyết trợ cấp thôi việc. Trường hợp tài sản doanh nghiệp không đủ, Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi người không quá 3 tháng lương.

Đối với doanh nghiệp cắt giảm lao động, nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp thôi việc được lấy từ chi phí và quỹ trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi người không quá 3 tháng lương.

Với số lao động thất nghiệp và mức Nhà nước dự kiến hỗ trợ, ngân sách nhà nước sẽ phải chi khoảng 900 tỷ đồng.