10:20 01/12/2009

2010: Ngành tài chính “hứa” tăng thu 5% cho ngân sách

Y Nhung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh "hứa" ngành tài chính sẽ nỗ lực để đạt mức tăng thu ngân sách 5% trong năm 2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.
Tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 của ngành tài chính”, được tổ chức ngày 30/11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu ngành tài chính năm tới phải tăng thu 5-10% cho ngân sách, nhưng Bộ trưởng Vũ Văn Ninh chỉ “hứa” mức tăng 5%.
 
Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các đơn vị có liên quan của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

2009: Thu ngân sách vượt dự toán

Theo báo cáo của Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp: Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, song đánh giá chung, thu ngân sách Nhà nước năm 2009 cơ bản đạt dự toán.

Trong đó thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (chưa tính hoàn thuế giá trị gia tăng) và thu viện trợ đều đạt và vượt dự toán. Riêng thu từ dầu thô giảm so với dự toán do giá dầu giảm, tuy nhiên mức giảm thấp hơn so với dự kiến đầu năm mà Bộ này báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, ước tính thu ngân sách cả năm nay đạt khoảng 390.650 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán (vượt 750 tỷ đồng) chiếm 23,3% GDP. Trong đó, thu từ thuế và phi thuế đạt 21,5% GDP; thu nội địa đạt 102,9% dự toán, vượt 6.650 tỷ đồng; thu từ dầu thô ước đạt 91,1% dự toán, giảm 5.700 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 98,6% dự toán, giảm 1.200 tỷ đồng.
      
Với những gì đã đạt được trong thời gian qua, mức tăng trưởng kinh tế cả năm của cả nước có thể đạt 5,2%, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 5%. “Như vậy, về cơ bản nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009 là ngăn chặn đà suy giảm của nền kinh tế đã đạt được”, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá.

Bội chi ngân sách còn cao

“Tuy tổng thu ngân sách Nhà nước vẫn vượt dự toán, nhưng theo phân cấp ngân sách Trung ương lại thâm hụt do giá dầu giảm và do thực hiện chính sách thuế hỗ trợ các địa phương hụt thu và giảm thu khi thực hiện chính sách miễn, giảm thuế”, Thứ trưởng Nghiệp cho hay.
 
Bên cạnh đó, thu ngân sách của địa phương cũng không đồng đều, nhiều địa phương đã đạt và vượt dự toán, nhưng số khác lại không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Để khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Quốc hội cho xử lý theo hướng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương một phần (25%) số giảm thu do thực hiện miễn, giảm thuế. Riêng đối với các địa phương sau khi đã được hỗ trợ nhưng vẫn hụt thu thì yêu cầu địa phương dùng các nguồn tài chính hợp pháp khác (quỹ dự trữ tài chính, nguồn tiền lương còn dư). Trường hợp còn tiếp tục hụt thu sẽ được bù đủ để đảm bảo dự toán chi. Dự kiến số bù giảm thu cho các địa phương vào khoảng 3.000 tỷ đồng.

Thêm nữa, thời gian qua, chi đầu tư phát triển cũng tăng 20,1% (22.700 tỷ đồng) so với dự toán, chiếm 25,4% tổng chi ngân sách Nhà nước và bằng 8,1% GDP; chi trả nợ và viện trợ vượt 10,2% (6.000 tỷ đồng); chi thường xuyên bao gồm cả bổ sung chi điều chỉnh tiền lương trong năm 2009 là 332.605 tỷ đồng.

Do đó, ước tính chi từ ngân sách Nhà nước cả năm sẽ đạt trên 533 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% (41.705 tỷ đồng) so với dự toán.

2010: Nhiệm vụ chính là phục hồi nền kinh tế

Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ ưu tiên số một của ngành tài chính trong năm tới là hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu giảm nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; giảm bội ngân sách và phối hợp thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.

Cụ thể, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2010 là 461.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,9% GDP. Trong đó thu từ thuế và phí là 22,5% GDP. Thu từ nội địa không kể dầu thô tăng 23% so với ước thực hiện 2009. Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2010 là 582.200 tỷ đồng, tăng 90.900 tỷ đồng so với dự toán năm 2009.

Về chỉ tiêu tăng thu cho ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Năm 2009, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng. Như vậy, sang 2010, toàn ngành phải phấn đấu tăng thu từ 5-10%. Những tỉnh, thành phố lớn phải có mức tăng thu trên 10%, các tỉnh thành còn nhiều khó khăn cũng phải có mức tăng 3-5%.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng chỉ nhận chỉ tiêu đạt mức tăng thu ngân sách 5% trong năm 2010.