15:27 09/09/2013

21 nhân viên đầu tiên của Google giờ ở đâu?

An Huy

Google vừa tròn 15 tuổi cách đây ít hôm, và chỉ còn 1/3 trong số 21 nhân viên đầu tiên còn gắn bó với công cụ tìm kiếm này

<br>
<br>