07:41 07/07/2017

21 triệu cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng sắp lên sàn HOSE

Hà Anh

HOSE đã chấp thuận cho Tổng công ty Việt Thắng được niêm yết 21 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán TVT

Tính đến thời điểm 16/1/2017, vốn điều lệ hiện tại của Vicotex là 210 tỷ
 đồng.
Tính đến thời điểm 16/1/2017, vốn điều lệ hiện tại của Vicotex là 210 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Tổng công ty Việt Thắng (Vicotex) được niêm yết 21 triệu cổ phiếu trên HOE với mã chứng khoán TVT với giá tham chiếu 35.000 đồng/cổ phiếu.

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 17/7 là 35.000 đồng một cổ phiếu, biên độ dao động giá +/- 20%. Như vậy, Việt Thắng được định giá là 735 tỷ đồng.

Tổng công ty Việt Thắng là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Tháng 3/2007, Tổng công ty chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (52,3% vốn nhà nước) và sang tháng 6/2009 được chuyển đổi thành Tổng công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần, hoạt động theo hình thức công ty mẹ công ty con.

Tính đến thời điểm 16/1/2017, vốn điều lệ hiện tại của Vicotex là 210 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) nắm giữ 46,93% vốn, Công ty TNHH Tường Long sở hữu 5,12% vốn. Ngoài ra, công ty còn có 561 cá nhân và 11 tổ chức trong nước.

Hiện Tổng công ty có 2 công ty con là Công ty Cổ phần May Việt Thắng và Công ty Cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt may An Bình; và có 3 công ty liên kết là Công ty TNHH Việt Thắng - Lunch 1, Công ty Cổ phần Thương mại Dệt may TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Dệt Việt Phú.

Được biết, tổng doanh thu năm 2016 của Việt Thắng đạt 2.491 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thị trường trong nước đạt 1.578 tỷ đồng, chiếm 63,35% tổng doanh thu và xuất khẩu đạt hơn 913 tỷ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt gần 118,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với thực hiện năm 2015 (xấp xỉ 61,7 tỷ đồng).

Trong 3 năm từ 2014-2016, công ty thực hiện chi trả cổ tức vào tháng 5 hàng năm với tỷ lệ lần lượt là 25%, 20% và 25%.

Hết quý 1/2017, tổng doanh thu thuần của Việt Thắng đạt 641,6 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 24,576 tỷ đồng.

Năm 2017, Việt Thắng dự kiến doanh thu tăng 2,61%, đạt mức 2.557 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 95 tỷ đồng, giảm mạnh so với 118,799 tỷ đồng thực hiện năm 2016, cổ tức 25%.

Năm 2018, Việt Thắng dự kiến doanh thu giảm 2,55% so với năm 2017 đạt 2.491 tỷ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 98 tỷ đồng, cổ tức 25%.