14:14 14/02/2017

212 triệu cổ phiếu AGR đối mặt trước nguy cơ bị kiểm soát

Hà Anh

Cổ phiếu AGR đang trong diện bị cảnh báo từ tháng 4/2016 do trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty là số âm 186,7 tỷ

Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agriseco (mã AGR-HOSE).
Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agriseco (mã AGR-HOSE).
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agriseco (mã AGR-HOSE) về khả năng cổ phiếu AGR bị kiểm soát.

Cụ thể, ngày 20/1 vừa qua, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2016 của Công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty cả năm 2016 là -415 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu AGR đang trong diện bị cảnh báo từ tháng 4/2016 do trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty là số âm 186,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/1/2/2015 là âm 156,19 tỷ đồng.

Như vậy, nếu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2016 cũng là số âm thì 212 triệu cổ phiếu AGR sẽ bị kiểm soát theo quy định.

Trước đó, HOSE sẽ đưa cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương vào diện cảnh báo từ ngày 15/2/2017 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 của Hùng Vương là âm 49,3 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 (niên độ tài chính 01/10/2015 - 30/9/2016), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định của HOSE.