08:04 08/05/2015

25 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

PHR, SRF, CAN, HCM, CLL, DHT, TVD, VFG, DHA, VMI, BID, DHG....thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức

Diễn biến giá cổ phiếu CAN trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CAN trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
PHR, SRF, CAN, HCM, CLL, DHT,  TVD, VFG, DHA, VMI, BID, DHG, CT6, TVS, HPG, MCC, VHL, VPK, TMC, HDA, GTA,  S55, APC, NCT và AMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức.

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ  tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 27/5/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2015.

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2015.

* Ngày 25/5/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (mã VMI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2015.

* Ngày 22/5/2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10,2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 5/6/2015, Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó, trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015: 2%/cổ phiếu (200 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015.    

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015.

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) thanh toán cổ tức đợt 3/2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng. Trong đó, thanh toán cổ tức đợt 3/2014 là 4%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 là 2%/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015.

* Ngày 31/7/2015, Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã HDA-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015.

* Ngày 8/6/2015, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

* Ngày 22/6/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 55 (mã S55-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 37,1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.710 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

* Ngày 27/5/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.