16:03 18/05/2013

25 khách sạn tốt nhất châu Á

An Huy

25 khách sạn tốt nhất tại các thành phố hàng đầu châu Á, bao gồm Hà Nội và Tp.HCM, do tạp chí Robb Report lựa chọn