10:14 16/12/2011

25 nền kinh tế có rủi ro đầu tư cao nhất thế giới

Hồng Ngọc

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha và Italy đều là các nước rủi ro nhất, còn Hồng Kông, Nauy và Singapore là nơi an toàn nhất

Hy Lạp là nước có rủi ro cao nhất thế giới đối với các nhà đầu tư.
Hy Lạp là nước có rủi ro cao nhất thế giới đối với các nhà đầu tư.
Ngân hàng Credit Suisse vừa công bố báo cáo Chiến lược Toàn cầu, trong đó đánh giá mức độ rủi ro cấp quốc gia của 50 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới.

Bản báo cáo này được xây dựng dựa trên cán cân tài khoản vãng lai, cán cân ngân sách chính phủ, nợ chính phủ, tín dụng tư nhân và tài sản ròng bên ngoài của năm 2011.

Ngoài ra, còn có các tiêu chí khác như đánh giá về triển vọng tăng trưởng GDP giai đoạn 2014 – 2016, chi phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng và xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Theo báo cáo này, nhìn chung các thị trường mới nổi vẫn là nhóm có ít quốc gia rủi ro nhất. Mức tổng điểm cao hơn đồng nghĩa với rủi ro của quốc gia đó ở mức lớn hơn.

Các nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha và Italy đều nằm trong số các nước rủi ro nhất, còn Hồng Kông, Nauy và Singapore là nơi an toàn nhất cho nhà đầu tư.

Dưới đây là 25 quốc gia có độ rủi ro cao nhất theo giới thiệu của Business Insider.

25. Argentina

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): 0,2%
Nợ công 2011 (% GDP): 45%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 984
Xếp hạng tín nhiệm: B
Tổng số điểm: 29,7 điểm

24. Indonesia

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): 1%
Nợ công 2011 (% GDP): 31%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 248
Xếp hạng tín nhiệm: BB+
Tổng số điểm: 29,8 điểm

23. Colombia

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,3%
Nợ công 2011 (% GDP): 45%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 158
Xếp hạng tín nhiệm: BBB+
Tổng số điểm: 30,9 điểm

22. Cộng hòa Czech

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3%
Nợ công 2011 (% GDP): 41%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 179
Xếp hạng tín nhiệm: AA
Tổng số điểm: 31,6 điểm

21. Anh

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -2,9%
Nợ công 2011 (% GDP): 89%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 87
Xếp hạng tín nhiệm: AAA
Tổng số điểm: 31,6 điểm

20. Brazil

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -1,9%
Nợ công 2011 (% GDP): 54%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 162
Xếp hạng tín nhiệm: BBB+
Tổng số điểm: 31,9 điểm

19. New Zealand

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -2,7%
Nợ công 2011 (% GDP): 46%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 94
Xếp hạng tín nhiệm: AAA
Tổng số điểm: 32,6 điểm

18. Nam Phi

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,8%
Nợ công 2011 (% GDP): 38%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 196
Xếp hạng tín nhiệm: A
Tổng số điểm: 33,1 điểm

17. Mỹ

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,3%
Nợ công 2011 (% GDP): 101%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 33
Xếp hạng tín nhiệm: AA+
Tổng số điểm: 34,9 điểm

16. Bulgaria

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): 0,5%
Nợ công 2011 (% GDP): 15%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 400
Xếp hạng tín nhiệm: BBB
Tổng số điểm: 35,6 điểm

15. Thổ Nhĩ Kỳ

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -9,6%
Nợ công 2011 (% GDP): 39%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 277
Xếp hạng tín nhiệm: BB+
Tổng số điểm: 36,7 điểm

14. Ấn Độ

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -2,8%
Nợ công 2011 (% GDP): 70%
Xếp hạng tín nhiệm: BBB-
Tổng số điểm: 37,1 điểm

13. Lithuania

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -2,5%
Nợ công 2011 (% GDP): 29%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 341
Xếp hạng tín nhiệm: BBB
Tổng số điểm: 37,5 điểm

12. Ukraine

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,5%
Nợ công 2011 (% GDP): 44%
Xếp hạng tín nhiệm: B+
Tổng số điểm: 38,9 điểm

11. Ba Lan

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -4,5%
Nợ công 2011 (% GDP): 59%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 275
Xếp hạng tín nhiệm: A
Tổng số điểm: 39 điểm

10. Romania

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,8%
Nợ công 2011 (% GDP): 38%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 420
Xếp hạng tín nhiệm: BBB-
Tổng số điểm: 39,1 điểm

9. Ai Cập

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -1,2%
Nợ công 2011 (% GDP): 83%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 519
Xếp hạng tín nhiệm: BB
Tổng số điểm: 40 điểm

8. Latvia

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -0,2%
Nợ công 2011 (% GDP): 37%
Xếp hạng tín nhiệm: BB+
Tổng số điểm: 41,1 điểm

7. Italy

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,6%
Nợ công 2011 (% GDP): 129%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 396
Xếp hạng tín nhiệm: A
Tổng số điểm: 41,6 điểm

6. Tây Ban Nha

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -3,6%
Nợ công 2011 (% GDP): 74%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 333
Xếp hạng tín nhiệm: AA
Tổng số điểm: 43,8 điểm

5. Hungary

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): 2,5%
Nợ công 2011 (% GDP): 73%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 577
Xếp hạng tín nhiệm: BBB-
Tổng số điểm: 45,6 điểm

4. Ireland

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): 0,9%
Nợ công 2011 (% GDP): 120%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 683
Xếp hạng tín nhiệm: BBB+
Tổng số điểm: 49,6 điểm

3. Iceland

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -6,2%
Nợ công 2011 (% GDP): 121%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 312
Xếp hạng tín nhiệm: BBB-
Tổng số điểm: 53,8 điểm

2. Bồ Đào Nha

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -7,9%
Nợ công 2011 (% GDP): 111%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 1.106
Xếp hạng tín nhiệm: BBB-
Tổng số điểm: 54,5 điểm

1. Hy Lạp

Cán cân tài khoản vãng lai 2011 (% GDP): -8,4%
Nợ công 2011 (% GDP): 157%
Phí bảo hiểm hợp đồng rủi ro tín dụng: 7.756
Xếp hạng tín nhiệm: CC
Tổng số điểm: 56 điểm