22:02 11/05/2014

26 doanh nghiệp niêm yết thông báo trả cổ tức

Hà Anh

TIC, PSC, DXP, VC2, VCM, DSG, VPK, HKP, GAS, VNT, SAF, CLW, ACB...thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

DIễn biến giá cổ phiếu TIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
DIễn biến giá cổ phiếu TIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
TIC, PSC, DXP, VC2, VCM, DSG, VPK, HKP, GAS, VNT, SAF, CLW, ACB, PSD, TMT, PAC, AMC, VNM, DRL, D2D, VNL, PPC, THT, NFC, GDT và TTC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/5/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2014.

* Ngày 28/5/2014, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2014.

* Ngày 27/6/2014, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2014.

* Ngày 23/5/2014, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) trả cổ tức lần cuối năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2014.

* Ngày 28/5/2014, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (mã HKP-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2014.

* Ngày 4/6/2014, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2014.

* Ngày 29/5/2014, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) trả nốt cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:     14/5/2014.

* Ngày 22/5/2014, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2014.

* Ngày 17/6/2014, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (mã PSD-HNX) thanh toán cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 28/05/2014, Công ty Cổ phần Ôtô TMT (mã TMT-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

 * Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần pin Ắcquy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 27/5/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 30/05/2014, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó: chi trả phần cổ tức còn lại năm 2013 là 11.16%/cổ phiếu và tạm ứng phần cổ tức năm 2014: 3.84%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải và Thương mại (mã VNL-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã THT-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 28/5/2014, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 29/5/2014, Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.

* Ngày 27/5/2014, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2014.