10:57 19/06/2015

27 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

Hà Anh

EVE, THB, TDC, HU3, KSB, CNG, TPC, SKG, PVB, BBC, VTL, KST... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ngày 30/07/2015, Vietcombank sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
Ngày 30/07/2015, Vietcombank sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
EVE, THB, TDC, HU3, KSB, CNG, TPC, SKG, PVB, BBC, VTL, KST... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 1/7/2015, Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2015.

* Ngày 10/7/2015, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2015.

* Ngày 30/7/2015, Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) trả cổ tức  năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2015.

* Ngày 10/7/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 6,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2015.

* Ngày 8/7/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2015.

* Ngày 3/7/2015, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 15/7/2015, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 15/7/2015, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 3/7/2015, Công ty Cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 15/7/2015, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 6/7/2015, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015.

* Ngày 13/7/2015, Công ty Cổ phần KASATI (mã KST-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu  được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2015.

* Ngày 17/7/2015, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2015.

* Ngày 16/7/2015, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (mã VTO-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2015.

* Ngày 15/7/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2015.

* Ngày 24/7/2015, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2015.

* Ngày 10/07/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2015.

* Ngày  08/07/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) chi trả cổ tức năm còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2015.

* Ngày 29/7/2015, Công ty Cổ phần LILAMA 45.4 (mã L44-HNX) trả cổ tức năm 2012 (14%/mệnh giá) và năm 2013 (3%/mệnh giá). Tổng cộng tỷ lệ  hai đợt là: 17% /cổ phiếu (1.700 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2015.

* Ngày  20/07/2015, Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (mã PMP-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2015.

* Ngày 20/07/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (mã APP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.

* Ngày 16/7/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.

* Ngày 16/07/2015, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015

* Ngày 22/7/2015, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.

* Ngày 30/07/2015, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) thanh toán cổ tức  năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.

* Ngày 21/7/2015, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.

* Ngày 30/07/2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015.