23:26 22/11/2008

28 triệu USD đầu tư vào bất động sản

Tú Uyên

Ngày 21/11 tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã công bố hai cổ đông chiến lược nước ngoài

 Với việc trở thành cổ đông chiến lược của Nam Long, ASPL và Nam Việt sẽ cùng tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Nam Long.
Với việc trở thành cổ đông chiến lược của Nam Long, ASPL và Nam Việt sẽ cùng tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Nam Long.
Ngày 21/11 tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã công bố hai cổ đông chiến lược nước ngoài.

Đó là quỹ đầu tư bất động sản Aseana Properties Limited (ASPL) do Ireka Development Management Sdn Bhd (Malaysia) quản lý và Công ty Nam Việt, một pháp nhân đầu tư tài chính quốc tế thuộc tập đoàn Goldman Sachs (Mỹ). Việc đầu tư của hai cổ đông chiến lược được thực hiện thông qua một đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông vào tháng 7/2008 vừa qua.

Tổng giá trị khoản đầu tư ước tính khoảng 28 triệu USD (tương đương 476 tỷ đồng).

Với việc trở thành cổ đông chiến lược của Nam Long, ASPL và Nam Việt sẽ cùng tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Nam Long, nhằm hỗ trợ Nam Long về kinh nghiệm quản lý dự án và quản lý tài chính trong các dự án bất động sản sắp tới, đặc biệt là những dự án quy mô lớn và/hoặc cao tầng, cao cấp.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam Long, số vốn tiếp nhận được từ đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các công ty thành viên và các dự án đầu tư bất động sản của Nam Long tại khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, ASPL cũng sẽ góp vốn và tham gia quản lý trực tiếp các dự án cao tầng cao cấp sắp tới với Nam Long.

Được biết, vào tháng 1/2009, Nam Long sẽ hoàn tất chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho nhân viên và các đối tác/khách hàng thân hữu và trở thành công ty cổ phần đại chúng.