17:12 25/12/2007

3 ngân hàng tài trợ 750 tỷ đồng cho dự án thép

Nguyễn Hoài

Đây là số tiền 3 ngân hàng tài trợ cho dự án thép có tổng mức đầu tư 1.045 tỷ đồng, công suất 500.000 tấn/năm

Ngày 21/12, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ dài hạn 750 tỷ đồng do các chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB), Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Vietcombank (VCB) tại Hà Tĩnh tài trợ cho dự án Nhà máy Liên hợp gang thép.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.045 tỷ đồng, vốn cố định chiếm 885 tỷ đồng, phần tài trợ của 3 ngân hàng là khoản vay dài hạn, trong đó 615 tỷ đồng được áp dụng lãi suất ưu đãi 8,4%/năm, thời gian trả nợ 96 tháng, ân hạn 15 tháng.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh cho biết, nhà máy này do Tập đoàn thép Vạn Lợi và Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng công suất 500.000 tấn/năm, giai đoạn 1 là 250.000 tấn/năm. Sản phẩm bao gồm phôi thép và thép bán thành phẩm cung cấp cho các nhà máy thép tại địa bàn tỉnh và trên cả nước.

Nguyên liệu đầu vào của dự án trong giai đoạn đầu là nguồn quặng sắt tại các mỏ quy mô nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh. Tiếp đó, dự án sẽ sử dụng quặng sắt được khai thác từ mỏ Thạch Khê khi dự án này đi vào họat động từ năm 2008.