13:45 10/04/2014

3 ứng viên bổ sung vào Hội đồng Quản trị Eximbank

Nhật Nam

Eximbank đã chính thức xác định 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Phước Dừa vừa từ nhiệm tại DongA Bank, được nhóm cổ đông lớn đề cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank.<br>
Ông Đặng Phước Dừa vừa từ nhiệm tại DongA Bank, được nhóm cổ đông lớn đề cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bầu bổ sung và đề cử, ứng cử nhân sự cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Danh tính 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vừa được công bố, trong đó có hai gương mặt cũ và một nhân tố mới, từ đề cử của ba nhóm cổ đông lớn.

Cụ thể, nhóm gồm 4 cổ đông (3 thể nhân, 1 pháp nhân) chiếm tỷ lệ 10,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ông Lê Hùng Dũng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Nhóm gồm 8 cổ đông (7 thể nhân, 1 pháp nhân) chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ông Phạm Hữu Phú làm thành viên Hội đồng Quản trị cùng nhiệm kỳ trên. Ông Phú là người của Eximbank, vừa từ nhiệm tại Hội đồng Quản trị Sacombank và trở về.

Ứng viên còn lại là một nhân tố mới, được nhóm 15 cổ đông (14 thể nhân, 1 pháp nhân) ) chiếm tỷ lệ 10,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử là ông Đặng Phước Dừa.

Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật Rexco; từng là ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và vừa từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) ngày 7/3 vừa qua.

Eximbank sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về danh sách các ứng viên trên, dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/4 sắp tới.