10:36 23/11/2007

30 triệu cổ phiếu của Alphanam sẽ được niêm yết

Dũng Hiếu

Ngày 22/11, Công ty Cổ phần Alphanam cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết tại sàn Tp. HCM

Ngày 22/11, Công ty Cổ phần Alphanam cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Để chuẩn bị cho việc niêm yết chính thức trong tháng 12/2007, Alphanam sẽ thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho các cổ đông từ nay đến 16h ngày 30/11/2007.

Sau khi chốt danh sách cổ đông Alphanam sẽ tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu công ty trên Trung tâm lưu ký chứng khoán - chi nhánh Tp.HCM. Theo đó, sẽ có 30 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Alphanam, loại cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu được lưu ký tại Trung tâm.