09:53 30/05/2015

31 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

Hà Anh

TV2, FPT, DVP, DQC, GLT, PAC, VNS, ARM, TCM, VND, CTD....thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu TV2 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Diễn biến giá cổ phiếu TV2 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
TV2, FPT, DVP, DQC, GLT, PAC, VNS, ARM, TCM, VND, CTD... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 1/7/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 22 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/6/2015.

* Ngày 12/6/2015, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/6/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2015.

* Ngày 24/6/2015, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2015.

* Ngày 22/6/2015, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2015

* Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằn tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/6/2015.

* Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 19/6/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 50 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 10/7/2015, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 19/6/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (mã TVC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 24/6/2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2015.

* Ngày 03/7/2015, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6/2015.

* Ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Cokyvina (mã CKV-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã THT-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6/2015.

* Ngày 14/7/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỉ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6/2015.

* Ngày 22/6/2015, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày  25/6/2015, Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (mã KMT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 1,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 180 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 22/6/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 10/7/2015, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 24/6/2015, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.

* Ngày 30/7/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015.