15:36 20/05/2014

33 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VTO, BMP, SGC, IMP, DBC, PVB, IDV, DPM, DHA, TDN, HGM, TNC, HLC, THG...thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu VTO trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VTO trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
VTO, BMP, SGC, IMP, DBC, PVB, IDV, DPM, DHA, TDN, HGM, TNC, HLC, THG, TET, EBS, C21, SFC, MTG, PXS, TDC... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

*Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (mã VTO-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.

* Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.

* Ngày 25/6/2014, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.

* Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.

* Ngày 4/7/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.

* Ngày 29/5/2014, Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 13/6/2014, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 5/6/2014, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng:  20/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 18/6/2014, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (mã HLC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2013 với tỷ lệ 9,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 960 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 380 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Hà Nội (mã EBS-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (mã C21-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 3/6/2014, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 5/6/2014, Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2014.

* Ngày 18/6/2014, Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) trả cổ tức tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 3/6/2014, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2014.

* Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học đà Nẵng (mã BED-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 3/7/2014, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt của niên độ tài chính 2012-2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 20/6/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 23/6/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2014.