11:27 26/12/2013

4 "bom xịt" công nghệ lớn nhất năm 2013

Tâm Anh

Theo trang 24/7 Wall St, năm 2013 chứng kiến sự ra đời nhiều sản phẩm "bom tấn" và một số trong đó đã trở thành "bom xịt"

4 "bom xịt" công nghệ khủng nhất năm 2013

Theo trang 24/7 Wall St., năm 2013 chứng kiến sự ra đời của nhiều sản phẩm "bom tấn" và một số trong đó đã trở thành "bom xịt"