12:27 11/03/2013

4 tháng, HSG báo lãi gần 180 tỷ đồng

Hà Anh

4 tháng đầu năm niên độ tài chính 2012-2013, HSG ước lãi 179,8 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 1/2013 và 4 tháng đầu năm tài chính 2012 - 2013.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ trong tháng 1/2013 ước đạt 47.017 tấn; 4 tháng đầu năm niên độ tài chính 2012-2013 đạt 187.743 tấn, hoàn thành 34,7% kế hoạch năm (541.800 tấn). Trong đó sản lượng xuất khẩu 4 tháng đạt 87.093 tấn, hoàn thành 38% kế hoạch (229.201 tấn).

Doanh thu thuần tháng 1 ước đạt 899,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 3.594,4 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch (11.000 tỷ đồng). Tháng 1, lợi nhuận sau thuế ước đạt 55 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 179,8 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm (400 tỷ đồng).

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2012-2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG- HOSE) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của niên độ với sản lượng tiêu thụ 541.800 tấn, doanh thu 11.000 tỷ đồng 9 (+19,5%) và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng (+8,7% so với niên độ trước).

Ngày 18/4 tới, HSG sẽ trả cổ tức đợt 1 bằng tiền của niên độ tài chính 2011-2012 với tỷ lệ thanh toán 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/3/2013. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/3/2013.