09:16 13/05/2008

4 tháng năm 2008: Vinamilk lãi 457 tỷ đồng

H.Kỳ

Vinamilk thông báo lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm đạt 457 tỷ đồng, tăng 16,58% so với cùng kỳ năm 2007

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk (mã chứng khoán VNM) thông báo kết quả kinh doanh tháng 4/2008.

Theo đó, Vinamilk đã đạt gần 636 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2008, công ty đã đạt 2.444 tỷ đồng doanh thu, tăng 29,24% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương tăng 553 tỷ đồng), hoàn thành 29,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 457 tỷ đồng, tăng 16,58% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương tăng 65 tỷ đồng), hoàn thành 34,5% kế hoạch năm.

Được biết, kế hoạch của Vinamilk trong năm 2008 với doanh thu ước đạt 8.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, và cổ tức 29%.