13:46 07/05/2008

4 tháng, Sacombank lãi hơn 537 tỷ đồng

Hoài Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố lãi hơn 537 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2008

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố lãi hơn 537 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2008.

Ngày 6/5, Sacombank cho biết, tính đến cuối tháng 4/2008, ngân hàng này đã đạt được kết quả kinh doanh khá thuận lợi: lợi nhuận lũy kế hơn 537 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng tài sản 73.247 tỷ đồng, tăng 116% so với tháng 4/2007.

Theo Sacombank, “trong những tháng đầu năm vừa qua, trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, những kết quả trên cho thấy hoạt động của Ngân hàng vẫn đúng hướng và hiệu quả”.