16:43 29/08/2012

4 tháng, thuê bao Internet không tăng trưởng

Minh Anh

Từ tháng 4 đến tháng 8/2012, tháng nào, Tổng cục Thống kê cũng ước tính chỉ đạt 4,4 triệu thuê bao

Số thuê bao Internet trên cả nước tính đến cuối tháng 8/2012 ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao.
Số thuê bao Internet trên cả nước tính đến cuối tháng 8/2012 ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao.
Số thuê bao Internet trên cả nước tính đến cuối tháng 8/2012 ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 15,6% so với cùng thời điểm năm trước, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2012, tháng nào, Tổng cục Thống kê cũng ước tính chỉ đạt 4,4 triệu thuê bao, đồng nghĩa với việc lượng thuê bao internet đã không còn tăng trưởng.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới tám tháng năm 2012 ước tính đạt trên 7,6 triệu thuê bao, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 15,7 nghìn thuê bao cố định, bằng 39% cùng kỳ và 7,6 triệu thuê bao di động, tăng 14%.

Ngoài ra, số thuê bao điện thoại tính đến cuối tháng 8/2012 ước tính đạt 135,8 triệu thuê bao, tăng 5,2% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,1 triệu thuê bao cố định, giảm 2,6% và 120,7 triệu thuê bao di động, tăng 6,2%.

Tổng cục Thống cũng ước tính, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông tám tháng năm nay đạt 105 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.