16:50 02/02/2009

44 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Hoa Minh

Bộ Công Thương đã phê duyệt 44 đề án đợt 1 thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009, do 21 đơn vị chủ trì

Bộ Công Thương đã phê duyệt 44 đề án đợt 1 thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009, do 21 đơn vị chủ trì.

Các đơn vị chủ trì gồm các hiệp hội, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Tổng công ty Rau quả nông sản, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) được chấp thuận 14 chương trình. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam được phê duyệt 5 chương trình.

Hiệp hội Da giầy Việt Nam được chấp thuận 3 chương trình xúc tiến. Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam được phê duyệt 3 chương trình.