07:58 28/03/2013

5 năm LienVietPostBank và những cột mốc

Minh Đức

Ngày 28/3/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt được cấp phép thành lập