11:14 23/06/2009

5 tháng đầu năm, VPBank lãi 125 tỷ đồng

Minh Đức

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) thông báo đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm 2009

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) thông báo đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm 2009.

Theo thông báo của VPBank, đến cuối tháng 5/2009, tổng tài sản của ngân hàng này là 20.236 tỷ đồng, tăng 791 tỷ đồng so với cuối tháng trước và tăng 1.220 tỷ đồng so với cuối năm 2008.

Huy động vốn của VPBank từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối tháng 4/2009 và tăng 11% so với cuối năm 2008; dư nợ tín dụng đạt 13.665 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối tháng trước; lợi nhuận trước thuế lũy kế 5 tháng của riêng Ngân hàng đạt hơn 125 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch cả năm 2009 (đã trừ hơn 20 tỷ đồng trích lập dự phòng tín dụng).

Trước đó, đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó tổng tài sản đạt hơn 24.200 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2008); huy động vốn đạt hơn 21.400 tỷ đồng (tăng 36%); dư nợ đạt 16.500 tỷ đồng (tăng 27%); lợi nhuận trước thuế đạt 276,8 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống là 332 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông năm 2009 dự kiến 10%…