11:50 19/06/2015

5 tháng, FPT lãi 1.117 tỷ đồng

Thủy Diệu

5 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận của FPT đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ

Kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của tập đoàn FPT đạt 15.962 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế.<br>
Kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của tập đoàn FPT đạt 15.962 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế.<br>
FPT vừa cho biết, kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của tập đoàn này đạt 15.962 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn 5 tháng đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 732 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.128 đồng, tăng tương ứng 19% so với cùng kỳ.

Theo FPT, kết quả trên tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ khối công nghệ và phân phối - bán lẻ. Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 2.778 tỷ đồng sau 5 tháng và lợi nhuận trước thuế 313 tỷ đồng.

Trong số này, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.442 tỷ đồng, chiếm 52% doanh thu toàn khối, cao hơn doanh thu từ thị trường trong nước (1.336 tỷ đồng).

Khối phân phối - bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 34% và 48%, đạt tương ứng 10.832 tỷ đồng và 317 tỷ đồng sau 5 tháng. Riêng mảng bán lẻ ghi nhận doanh thu lũy kế tăng trưởng 66% và lợi nhuận trước thuế tăng 434% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu toàn cầu hóa của FPT đạt 1.684 tỷ đồng (tương đương 78 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm, tăng 54% so với cùng kỳ.