16:27 03/06/2009

5 tháng, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 660 tỷ đồng

Hoài Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo đạt 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/5/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 69,6% và dịch vụ là 18,4%, còn lại là thu nhập ngoài lãi.
Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/5/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 69,6% và dịch vụ là 18,4%, còn lại là thu nhập ngoài lãi.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo đạt 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm.

660 tỷ đồng nói trên là lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng (chưa bao gồm lợi nhuận từ các công ty thành viên trực thuộc).

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/5/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 69,6% và dịch vụ là 18,4%, còn lại là thu nhập ngoài lãi. Huy động vốn từ khách hàng đạt 69.106 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 44.806 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 78.561 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết tháng 5/2009, sau 4 tháng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo Quyết định 131 của Chính phủ, Sacombank đã giải ngân được 17.008 tỷ đồng.