23:46 04/06/2010

5 tháng, Sacombank lãi 966 tỷ đồng

Minh Đức

Kết thúc 5 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt 966 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Trong cơ cấu thu nhập của Sacombank tính đến hết ngày 31/5/2010, nguồn thu từ tín dụng chỉ chiếm 24,27%.
Trong cơ cấu thu nhập của Sacombank tính đến hết ngày 31/5/2010, nguồn thu từ tín dụng chỉ chiếm 24,27%.
Kết thúc 5 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt 966 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Thông báo chiều ngày 4/6 của Sacombank cho biết, mức lợi nhuận trên được xác định sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng (chưa bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ các công ty trực thuộc). Con số 966 tỷ đồng ứng với mức tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong cơ cấu thu nhập của Sacombank tính đến hết ngày 31/5/2010, nguồn thu từ tín dụng chỉ chiếm 24,27%. Huy động vốn từ khách hàng đạt 86.557 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 60.077 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 107.820 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối tháng 5/2010, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Sacombank là 0,74% trên tổng dư nợ, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt 2.333 tỷ đồng.

Ngày 28/5 vừa qua, Sacombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.700 tỷ đồng lên 9.179 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua ngày 15/3/2010.

Theo đó, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2009 là 15%/vốn cổ phần. Bên cạnh đó, Sacombank cũng sẽ phát hành thêm 20%/vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 2%/vốn cổ phần cho các cán bộ cốt cán với giá phát hành đều là 12.000 đồng/cổ phiếu.