14:00 02/10/2019

50 năm trao “ánh sáng” nhận niềm tin

Việt Văn

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dòng điện EVNNPC được hun đúc từ truyền thống anh hùng và liên tục được nuôi dưỡng bởi dòng nhiệt huyết đầy sáng tạo qua các thế hệ

EVNNPC đã trải qua 50 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm, gian khó song cũng vô cùng oanh liệt, hào hùng.
EVNNPC đã trải qua 50 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm, gian khó song cũng vô cùng oanh liệt, hào hùng.

Ngày 6/10/1969, Công ty Điện lực - tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày nay, được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ Điện và Than nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải tiến quản lý kinh tế, hoạt động theo cơ chế hạch toán kinh tế.

Tầm nhìn chiến lược trong mỗi bước đi

Cùng với tiến trình phát triển lịch sử đất nước, kể từ khi được thành lập đến nay, EVNNPC đã trải qua 50 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm, gian khó song cũng vô cùng oanh liệt, hào hùng.

Trong giai thực hiện Kế hoạch 5 năm 1976-1980, EVNNPC chủ trương khôi phục, củng cố hoàn chỉnh, mở rộng các cơ sở điện sẵn có ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội; xây dựng mới đường dây 220kV đầu tiên ở miền Bắc chỉ đạo việc khảo sát, thi công Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Đến cuối năm 1980, nguồn và lưới điện đáp ứng phụ tải của công nghiệp Trung ương tăng hơn 1,6 lần; công nghiệp địa phương tăng hơn 1,4 lần; bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng 1,2 lần so với năm 1976.

Năm 1995, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) ra đời, EVNNPC được chuyển từ Bộ Năng lượng về trực thuộc EVN từ ngày 1/4/1995. Từ đây EVNNPC chính thức chuyển sang một giai đoạn mới, thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu về kinh doanh điện năng và phát triển lưới điện miền Bắc.

Giai đoạn 2000-2014, EVNNPC thực hiện các chương trình, mục tiêu lớn mà Đảng và Chính phủ giao, đó là thực hiện tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp khu vực nông thôn, trực tiếp bán điện đến các hộ dân, đảm bảo người dân được hưởng giá bán điện theo đúng quy định của Chính phủ; thực hiện chương trình đưa điện đến các thôn bản, miền núi, biên giới và hải đảo phục vụ đời sống nhân dân góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo…

Đồng thời, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm cấp điện cho các khu công nghiệp lớn ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Năm 2016 có ý nghĩa quan trọng là năm mở đầu kế hoạch 5 năm 2016-2020, EVNNPC đã tích cực thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, đảm bảo cung ứng điện cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc do EVNNPC quản lý, bán điện, số huyện có điện 247/247 huyện, đạt tỷ lệ 100%; 5.032/5.032 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100% và 7.773.928/7.8898.983 hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 98.54%.

Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng

Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2018, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, lạm phát được kiểm soát, lãi suất huy động và cho vay giảm; Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như ngoài nước, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để đưa ra những định hướng chung sát với thực tế, chỉ đạo kiên quyết, triệt để, kịp thời, toàn diện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch EVN giao, mang lại lợi nhuận cao.

Nhờ đó, EVNNPC luôn là đơn vị có tốc độ tăng thương phẩm và doanh thu cao nhất trong EVN với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm của các Công ty Điện lực tăng từ 12% đến hơn 14%. Sản lượng điện thương phẩm năm 2018 đạt 64,27 tỷ kWh với tốc độ tăng trưởng 12,1%, vượt 370 triệu kWh so với kế hoạch được EVN giao…

Từ cuối năm 2015, EVNNPC đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7. Năm 2018, sau khi đưa phần mềm chăm sóc khách hàng đa kênh và phần mềm tiếp nhận dịch vụ điện trực tuyến trên Web, số lượng yêu cầu về cấp điện mới qua Trung tâm chăm sóc khách hàng tăng 4,66 lần so với cùng kỳ, đây là dịch vụ có số lượng tăng lớn nhất…

Lịch sử dòng điện cách mạng đầu tiên được khởi đầu từ việc hình thành doanh nghiệp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam mang tên: Công Ty Điện lực tiền thân của EVNNPC ngày nay, đồng thời cũng là tiền thân của ngành Điện Việt Nam- EVN.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dòng điện ấy được hun đúc từ truyền thống anh hùng và liên tục được nuôi dưỡng bởi dòng nhiệt huyết đầy sáng tạo qua các thế hệ.