15:42 13/06/2017

6 cổ đông nước ngoài nắm giữ hơn 44% cổ phần của VNG

Thủy Diệu

VNG công bố một số nội dung cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VNG, một start-up công nghệ Việt đang xúc tiến để IPO và niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ).
VNG, một start-up công nghệ Việt đang xúc tiến để IPO và niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ).
Công ty VNG, một start-up công nghệ Việt đang xúc tiến để IPO và niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ), cho biết, thời điểm hiện tại, 6 cổ đông nước ngoài đang chiếm 44,64% cổ phần của VNG.

Tuy không tiết lộ tên cụ thể từng cổ đông nhưng đại diện công ty này cho biết, cổ đông của VNG là các nhà đầu tư gồm quỹ, doanh nghiệp và cá nhân đến từ Singapore, Luxembourg, Trung Quốc, Mỹ, Canada và quần đảo British Virgin Islands (BVI) thuộc Anh.

Trong thông báo của mình, VNG cho biết, vốn điều lệ của công ty là 330,9 tỷ đồng, doanh thu thuần năm 2016 là hơn 3 nghìn tỷ đồng (tăng 45% so với năm 2015 và đạt 118% kế hoạch 2016), lợi nhuận trước thuế là 673 tỷ đồng (tăng 118% so với 2015) và lợi nhuận sau thuế là 543 tỷ đồng, tăng 135%.

Trên website của VNG hiện cũng đã công bố một số nội dung cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 22/6). Theo đó, công ty này đặt mục tiêu doanh thu dự kiến năm 2017 là 3.960 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 908 tỷ đồng.

Theo VNG, do nhu cầu tái đầu tư vào các sản phẩm chiến lược, cần nguồn vốn lớn nên tại đại hội này, hội đồng quản trị công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2016.