19:57 01/05/2008

6 cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

H.Vũ

Sàn Hà Nội tiếp tục công bố 6 loại cổ phiếu có giá giảm sàn trong 5 phiên liên tiếp, từ ngày 18/4 đến ngày 28/4

Sàn Hà Nội tiếp tục công bố 6 loại cổ phiếu có giá giảm sàn trong 5 phiên liên tiếp, từ ngày 18/4 đến ngày 28/4.

Phần lớn trong số này là cổ phiếu thuộc họ sông Đà.

Trong đó, cổ phiếu SJM (của Công ty Cổ phần Sông Đà 19) có mức giảm sàn trong 7 phiên liên tiếp từ 18/4 đến 28/4. Ba cổ phiếu khác có mức giảm sàn trong 6 phiên liên tiếp từ 21/4 đến 28/4 là: SD7 (của Công ty Cổ phần Sông Đà 7), SD2 (của Công ty Cổ phần Sông Đà 2) và S96 (của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06).

Cổ phiếu L62 (của Công ty Cổ phần Lilama 69.2 – thành viên đầu tiên của Tổng Công ty Lilama niêm yết tại sàn Hà Nội) cũng đã giảm giá sàn liên tục ngay sau ngày lên sàn 21/4. Theo thống kê thì L62 đã giảm giá kể từ ngày 22/4 đến 28/4.