21:58 22/07/2012

6 tháng, Công ty mẹ BVH lãi 589 tỷ đồng

Hà Anh

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HSX) công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (trước xoát sét) năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HSX) công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (trước xoát sét) năm 2012.

Theo đó, doanh thu tài chính quý 2 của công ty mẹ BVH đạt 364 tỷ đồng, giảm 1,89% so với cùng kỳ năm trước (371 tỷ đồng); lũy kế 6 tháng năm 2012 đạt 644 tỷ đồng, giảm 4,73% so với cùng kỳ (676 tỷ đồng).

Chi phí tài chính quý 2/2012 giảm tới 39% so với cùng kỳ, còn 82 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng được hoàn nhập 130 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế BVH quý 2 đạt 230 tỷ đồng, lũy kế đạt 685 tỷ đồng, tăng 66,83% so với cùng kỳ (410 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của BVH đạt 589 tỷ đồng, tăng 49,11% so với cùng kỳ năm 2011.

Tại thời điểm 30/6, BVH có 626 tỷ đồng tiền mặt, tăng mạnh so với mức 147 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2011. Trong khi đó, các khoản tương đương tiền giảm từ 2.560 tỷ đồng xuống còn 535 tỷ đồng.