01:05 23/07/2012

6 tháng, Công ty mẹ PVD báo lãi 464 tỷ đồng

Hà Anh

PVD công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo báo cáo của công ty, doanh thu quý 2 của PVD đạt 1.312 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2012 đạt 2.640 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng quý 2/2012 đạt 265 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 652 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý 2 chỉ đạt 103 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 205 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý 2 là 63 tỷ đồng, lũy kế là 133 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 là 156 tỷ đồng, tăng 22,83% so với cùng kỳ, lũy kế là 222 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 của PVD đạt 147 tỷ đồng, giảm 45,76% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 501 tỷ đồng, tăng 4,81% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 139 tỷ đồng, lũy kế đạt 464 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tăng khá mạnh, từ 287 tỷ đầu năm lên 418 tỷ đồng. Nợ dài hạn của công ty đã giảm xấp xỉ 940 tỷ đồng, từ 5.847 tỷ đồng xuống còn 4.905 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 366 tỷ đồng lên 1.751 tỷ đồng.

6 tháng, Công ty mẹ PVD báo lãi 464 tỷ đồng - Ảnh 1