16:43 21/07/2012

6 tháng, công ty mẹ VIC báo lãi gấp hơn 4 lần cùng kỳ

Hà Anh

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (mã VIC) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 đạt 250 tỷ đồng, giảm 110 tỷ so với cùng kỳ năm 2011 (360,6 tỷ đồng). Đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính quý 2 tăng mạnh lên 625 tỷ đồng so với mức 404 tỷ đồng của quý 2/2011. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 173 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng so với cùng (210 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế quý 2 của VIC đạt 526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 506 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (267 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu của VIC đạt 1.822 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với mức 810 tỷ đồng của 6 tháng/2011.

Lợi nhuận gộp tăng mạnh đạt 1.537 tỷ đồng so với mức 511 tỷ đồng của 6 tháng năm 2011.

Doanh thu tài chính tăng từ 457 tỷ lên 669 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm từ 434 tỷ xuống 397 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.349 tỷ đồng - tăng 4,4 lần so với cùng kỳ (305,6 tỷ đồng). EPS quý 2 đạt 1.009 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 2.688 đồng.

Năm 2012, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.364 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.055 tỷ đồng.