17:33 17/07/2012

6 tháng, huy động vốn trái phiếu Chính phủ vượt cả năm 2011

Hà Anh

HNX cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng trúng thầu trái phiếu Chính phủ đạt 87.464 tỷ đồng

Trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng trúng thầu trái phiếu Chính phủ đạt 87.464 tỷ đồng.

Theo HNX, thị trường trái phiếu chính phủ 6 tháng đầu năm 2012 có sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị, quy mô giao dịch trái phiếu chính phủ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trong đó, kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ đã huy động vốn hiệu quả cho ngân sách Nhà nước với tổng khối lượng trúng thầu đạt 87.464 tỷ đồng, tăng hơn so với cả năm 2011 (cả năm 2011 huy động được hơn 81.716 tỷ đồng).

Về hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp, tính đến ngày 30/6/2012, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong 6 tháng đầu năm đạt 124,55 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40,6% so với mức 88,6 nghìn tỷ đồng của cả năm 2011.

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các tháng đầu năm 2012 đã tăng rất mạnh so với năm 2011, đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 20% giá trị giao dịch toàn thị trường.