15:07 25/06/2012

6 tháng, PVD báo lãi 760 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng đầu năm 2012, doanh thu của PVD đạt hơn 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 760 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HSX) cho biết, theo ước tính sơ bộ 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 760 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% và 45% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo PVD, Tổng công ty đạt được tăng trưởng lợi nhuận như vậy là nhờ vào giàn khoan PV Drilling V (TAD) đi vào hoạt động hiệu quả kể từ tháng 2/2012, cũng như thị trường giá thuê giàn khoan đang ấm dần lên.

Ngoài ra, PVD đang triển khai kế hoạch đầu tư giàn tiếp trợ sà lan khoan (Tender Barge) nhằm cung cấp dịch vụ dài hạn cho khách hàng. Dự án Tender Barge dự kiến hợp tác đầu tư cùng đối tác nước ngoài vào quý 3 năm nay và được đánh giá có tính khả thi, với ước tính thời gian thu hồi vốn chỉ 8 - 9 năm trong khi vòng đời dự án lên đến 20 năm.

Dự kiến giàn khoan này sẽ đặt cột mốc tăng trưởng mới cho PV Drilling kể từ quý 1/2014.

Năm 2012, PVD dự kiến doanh thu đạt 10.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng.