14:59 03/08/2012

6 tháng, REE lãi hợp nhất đạt hơn 404 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 đạt 674,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 87,15% so với cùng kỳ lên 148,6 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu 6 tháng đạt 1.183,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 135% so với cùng kỳ lên hơn 404 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 1.679 đồng.

REE cho biết, tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 2/2012 đạt 674,18 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ là do dịch vụ cung cấp lắp đặt, doanh thu từ sản xuất thương mại và doanh thu bất động sản cho thuê tăng mạnh.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2012 đạt 189 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh trong khi chi phí tài chính lại giảm mạnh, nên lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong kỳ đạt 78,4 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được nhận từ các khoản đầu tư liên doanh liên kết là 42,9 tỷ đồng, lãi tiền gửi 14,9 tỷ đồng, lãi từ bán chứng khoán là 15,6 tỷ đồng và 5 tỷ đồng cồn lại từ các khoản thu nhập khác.