16:16 08/08/2014

6 tháng, Thế Giới Di Động báo lãi hơn 311 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng, MWG lãi 311 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 65 tỷ hồi cùng kỳ. EPS đạt 4.940 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố báo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của MWG đạt 6.975 tỷ, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước (4.144 tỷ đồng); lợi nhuận thuần đạt 397,7 tỷ, tăng 360% so với cùng kỳ (86,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 311,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 65 tỷ cùng kỳ năm ngoái; EPS đạt 4.940 đồng.

Tính đến ngày 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của MWG đạt 303 tỷ, giảm 2 tỷ so với hồi đầu năm; hàng tồn kho giảm 70 tỷ đạt 1.218 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 125 tỷ còn 413 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/6, số lượng nhân viên của nhóm công ty là 6.450 người, tăng 964 người so với hồi 31/12/2013.

Năm 2014, cổ đông công ty thông qua kế hoạch với doanh thu thuần đạt 13.020 tỷ, tăng 37,1% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 435 tỷ đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ.