15:37 13/07/2012

6 tháng, TNA báo lãi trên 26 tỷ đồng

Hà Anh

So với kế hoạch năm 2012, TNA đã hoàn thành 58,6% chỉ tiêu doanh thu và 52,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2012.

Theo đó, trong tháng 6/2012, công ty đạt doanh thu 110,63 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,05 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, TNA đạt doanh thu 585,6 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 26,28 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch năm 2012, TNA đã hoàn thành 58,6% chỉ tiêu doanh thu và 52,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Năm 2012, TNA đặt chỉ tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng, giảm 6% so với mức thực hiện năm 2011 (1.113,13 tỷ đồng); lợi nhuận 50 tỷ đồng, tương đương năm 2011; cổ tức dự kiến từ 20 - 25% bằng tiền mặt.