12:53 14/07/2012

6 tháng, VietinbankSc báo lãi ròng gần 43 tỷ đồng

Hà Anh

Doanh thu của CTS trong 6 tháng đạt hơn 98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,89 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương - VietinbankSc (mã CTS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 2/2012 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Theo đó, tổng doanh thu quý 2/2012 của CTS đạt 47,8 tỷ đồng, tăng gần12% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 8,88 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 32 tỷ đồng,...

Lũy kế doanh thu 6 tháng năm 2012 của CTS đạt 98,4 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 của CTS đạt 23,33 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 56 tỷ đồng, tăng hơn 89% cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 đạt 18,13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lãi 42,88 tỷ đồng, tăng gần 86% cùng kỳ 2011.

Theo giải trình của CTS, do công ty dự đoán tình hình thị trường có nhiều diễn biến phức tạp nên quý 2/2012 công ty thận trọng trong các khoản đầu tư mới, chú trọng phát triển mảng môi giới, tư vấn tài chính, đặc biệt là mảng kinh doanh nguồn vốn.

Tại thời điểm 30/6/2012, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 340 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với đầu năm là 1.100 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của CTS đạt trên 860 tỷ đồng, trong đó vốn góp của cổ đông đạt gần 790 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt trên 63 tỷ đồng.