11:09 23/07/2008

6 tháng: VTB lãi gần 15 tỷ đồng

T.Uyên

Trong quý 2/2008, lợi nhuận sau thuế quý 2 của VTB đạt 5,55 tỷ đồng, tăng 52,3% so với quý 2/2007

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (VTB-HOSE) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008.

Theo đó, trong quý 2/2008, công ty đã đạt 45,24 tỷ đồng doanh thu, giảm 56,25% so với cùng kỳ 2007; trong khi lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 5,55 tỷ đồng, tăng 52,3% so với quý 2/2007.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2008, doanh thu đạt 113,8 tỷ đồng, giảm 34,14% (tương đương 59 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2007; lợi nhuận sau thuế đạt 14,96 tỷ đồng, tăng 163,5% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương 9,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, so với quý 1/2008, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2 của VTB đều sụt giảm mạnh. Theo giải trình từ VTB, trong quý 2/2008 do chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá thanh toán tăng đột biến so với quý 1/2008, chính vì thế doanh thu của việc kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh giảm nhiều so với quý 1; trong khi đó chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh lại giảm không nhiều và giá bán sản phẩm không tăng kịp thời so với tốc độ tăng của các yếu tố đầu vào nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008.